Tag Archives: fiscalitate

Ironica zicală “s-a schimbat schimbarea” aplicată de Guvern în 2018 de 285 de ori. Întreg anul a avut  doar 249 de zile lucrătoare…

931435

„În 2018 au fost mai multe modificări ale codului fiscal decât zile lucrătoare. Guvernul aproape că funcţionează după un manual pentru gonirea întreprinderilor şi investiţiilor”, a informat economistul Claudiu Năsui.

„Cum poţi să-ţi faci un plan de afaceri stabil când regulile pe care te bazezi se pot schimba radical de azi pe mâine? Nu poţi”, scrie acesta pe pagina sa de Facebook, amintind că cele mai multe modificări fiscale s-au făcut chiar spre finalul anului „în ultima săptămână mai exact, prin infama OUG 114 după care guvernanţii încă încearcă să repare ce mai pot”.

„Codul fiscal prevede principiul predictibilităţii fiscale. Problema e că de la el se derogă sistematic atunci când se face o modificare. Cum se poate? Se poate pentru că guvernul şi parlamentul pot deroga de la orice lege. Şi în practică, chiar asta fac.

Dacă principiul ar fi în constituţie atunci nu ar mai putea deroga de la el. Ar fi suficient să introducem următorul aliniat:

„Orice modificare sau completare a sarcinilor fiscale nu poate intra în vigoare mai devreme de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României. În cazul în care se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an.”

Adică acel articol din codul fiscal care e cel mai încălcat articol de lege din România”, consideră deputatul USR.

Tagged , ,

NOUL COD FISCAL – Cotele de impozitare ale microintreprinderilor

Sursa: Saptamana-Financiara.ro

În noul cod fiscal, Legea nr. 227/2015, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, o microintreprindere este definiţia ca fiind o „persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 1. a) a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6)*;
 2. b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
 3. c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
 4. d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
 5. e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.”

Prin OUG nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 817 din 3 noiembrie 2015, plafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microintreprindere a crescut de la 65.000 de euro, la 100.000 de euro.

Începând cu anul 2016, se vor plăti cote diferenţiate de impozit pe veniturile microintreprinderilor, în funcție de numărul de salariați:

 • Cotă de impozit de 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;
 • Cotă de impozit de 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;
 • Cotă de impozit de 3% pentru microintreprinderile care nu au salariaţi.

La art. 51 alin 4 se arată că „în sensul prezentului articol, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. Legea consideră, totuşi, ca fiind îndeplinită condiţia şi în cazul microintreprinderilor care:

 • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
 • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Tot cu începere de la 1 ianuarie 2016 a fost modificat şi cuantumul impozitului pe dividende de la 16% la 5%.

*Activităţile prevăzute la art.48 alin. (6) sunt:

 1. a) activităţi în domeniul bancar;
 2. b) activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
 3. c) activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
 4. d) activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale.
Tagged , , , , , , ,

Taxe din taxe…fac taxe

Sursa: Capital.ro

Fiscul a ales cine va face campania de educare fiscală a contribuabililor: agenţia Godmother, pentru un contract de peste 382.000 euro.

Agenţia Godmother se va ocupă în următoarele şapte luni de realizarea unei campanii de conştientizare şi educare fiscală a contribuabililor, după ce a câştigat o licitaţie organizată în acest sens de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), conform unui anunţ publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), potrivit Paginademedia.ro.

Contractul a fost adjudecat la o valoare de 1,69 milioane lei (peste 382.000 euro) şi presupune realizarea a trei tipuri de campanii: media (prinţ, radio, on-line), outdoor şi campanie directă (distribuire materiale informative: broşuri, pliante, afişe).

Obiectivul general al proiectului, conform informaţiilor din Caietul de Sarcini, îl reprezintă creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor prin consolidarea civismului fiscal.

 

Tagged , , , , , , , , , ,