Deficitul balanţei comerciale în primul trimestru din 2020 a fost de 4,4551 miliarde euro, mai mare cu 732,4 milioane euro fața de aceeasi perioada din 2019

Deficitul balanţei comerciale

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.III 2020 a fost de 4,45 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.III 2019.

În perioada 1.I-31.III 2020, exporturile FOB au însumat 17,0714 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 21,5265 miliarde de euro.

În perioada 1.I-31.III 2020, exporturile au scăzut cu 2,6%, iar importurile au crescut cu 1,3%, comparativ cu perioada 1.I-31.III 2019.

În luna martie 2020, exporturile FOB au însumat 5,4399 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 7,2950 miliarde euro, rezultând un deficit de 1,8551 miliarde euro.

Faţă de luna martie 2019, exporturile din luna martie 2020 au scăzut cu 11,3%, iar importurile au scăzut cu 1,8%.

În perioada 1.I-31.III 2020, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (48,3% la export şi 36,2% la import) şi alte produse manufacturate) (30,1% la export şi respectiv 29,3% la import).

Valoarea schimburilor comerciale cu UE27 si non UE

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.III 2020 a fost de 12,3439 miliarde de euro la expedieri şi de 15,8279 miliarde euro la introduceri, reprezentând 72,3% din total exporturi şi 73,5% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.III 2020 a fost de 4,7275 miliarde de euro la exporturi şi de 5,6986 miliarde euro la importuri, reprezentând 27,7% din total exporturi şi 26,5% din total importuri.

Cea mai mare crestere în procente a exporturilor FOB în primul trimestru din 2020 comparativ cu aceeasi perioada din 2019 a avut loc la Băuturi și tutun  cu + 56,4%, iar cea mai mare scadere a fost la Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală
și vegetală cu -26,9%.

În ceea ce priveste Exporturile CIF, pentru primul trimestru din  2020 comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cea mai mare crestere in procente a fost înregistrata la Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală  cu +23,5% iar cea mai mare scadere a fot înregistrata la Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate cu – 9,8 %

Definitii

Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.
Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.
Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.

Tagged ,