Exporturile au scazut în Aprilie cu 47% fața de aceeasi perioada a anului trecut. Deficitul balanţei comerciale a crescut cu aproape 1 mld de euro

Deficitul balanţei comerciale Exporturile

În primele 4 luni ale anului, exporturile FOB au însumat 19,99 miliarde de euro, în timp ce importurile CIF au fost de  26,088 miliarde de euro conform unui comunicat al Institutului National de Statistica.
În  aceeasi perioada, exporturile au scăzut cu 13,3%, iar importurile au scăzut cu 7,4%,
comparativ cu perioada similara din 2019.
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-30.IV 2020 a fost de 6,089 miliarde euro, mai mare cu 974,2 milioane euro decât cel înregistrat în perioada aceeasi perioada din 2019.

Luna Aprilie – indicatori

În luna aprilie 2020, exporturile FOB au însumat 2,933 miliarde euro, iar importurile CIF au
însumat 4,566 miliarde euro, rezultând un deficit de 1,633 miliarde euro.

Faţă de luna aprilie 2019, exporturile din luna aprilie 2020 au scăzut cu 47,0%, iar importurile au scăzut cu 34,0%.

Comerțul internațional pe grupe de produse

În primele 4 luni ale anului, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de urmatoarele grupe de produse:

  • maşini şi echipamente de transport (46,6% la export şi 35,2% la import) şi
  • alte produse manufacturate)(30,6% la export şi respectiv 29,6% la import).

În ce priveste exporturile grupele de produse ce au înregistrat variatii semnificative în primele 4 luni ale anului sunt:

  • Alimente și animale vii crestere de 20,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut  dar majoritatea s-a concentrat pe spatiu economic nonUE pentru ca în relatia cu UE  s-a înregistrat o scadere de 2,3%.
  • Băuturi și tutun – au înregistrat o crestere de 44,2 % a exporturilor fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar în cazul acestora majoritatea exporturilor au fost in spatiul UE
  • Mașini și echipamente pentru transport reprezinta aproape jumatate din valoare exporturilor în aceasta perioada – 46,6% , dar si exportul acestei categorii a înregistrat un recul de 15,7 % fata de aceeasi perioada anului trecut.

În ce priveste importurile FOB grupele de produse ce au înregistrat variatii semnificative în primele 4 luni ale anului sunt:

  • Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală au înregistrat o cresterea a importurilor de 28,3 % fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar ponderea acestei grupe in total importuri este de doar 0,3 %
  • Mașini și echipamente pentru transport au înregistrat o scadere în valoare absoluta de 9,17 mld euro fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în primele 4 luni ale anului a fost de 14,372 miliarde euro la expedieri şi de 19,043 miliarde euro la intrari, reprezentând 71,9% din total exporturi şi 73,0% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada ianuarie aprilie 2020 a fost de 5,626 miliarde euro la exporturi şi de 7,045 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,1% din total exporturi şi 27,0% din total importuri.

Informatii suplimentare

Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.
Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie s ă le
suporte pentru a fi încărcat la bord.
Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.