NOUL COD FISCAL – Cotele de impozitare ale microintreprinderilor

Sursa: Saptamana-Financiara.ro

În noul cod fiscal, Legea nr. 227/2015, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, o microintreprindere este definiţia ca fiind o „persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 1. a) a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6)*;
 2. b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
 3. c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
 4. d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
 5. e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.”

Prin OUG nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 817 din 3 noiembrie 2015, plafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microintreprindere a crescut de la 65.000 de euro, la 100.000 de euro.

Începând cu anul 2016, se vor plăti cote diferenţiate de impozit pe veniturile microintreprinderilor, în funcție de numărul de salariați:

 • Cotă de impozit de 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;
 • Cotă de impozit de 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;
 • Cotă de impozit de 3% pentru microintreprinderile care nu au salariaţi.

La art. 51 alin 4 se arată că „în sensul prezentului articol, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. Legea consideră, totuşi, ca fiind îndeplinită condiţia şi în cazul microintreprinderilor care:

 • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
 • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Tot cu începere de la 1 ianuarie 2016 a fost modificat şi cuantumul impozitului pe dividende de la 16% la 5%.

*Activităţile prevăzute la art.48 alin. (6) sunt:

 1. a) activităţi în domeniul bancar;
 2. b) activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
 3. c) activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
 4. d) activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale.
Tagged , , , , , , ,