Teapa de 125 milioane RON la Constanta

Sursa: Dobrogea tv

DESCHIDERE

În anul 2014, Curtea de Conturi a derulat o amplă acţiune de control la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa. După trei ani în care auditorii Curţii de Conturi au fost „plimbaţi“ de la Ana la Caiafa, între RAJDP şi Consiliul Judeţean Constanţa, instituţia abilitată să controleze activitatea instituţiilor statului a izbândit să intre în dedesubturile gestiunii regiei constănţene de drumuri.

Amintim că refuzul de a primi auditorii Curţii de Conturi în control vreme de trei ani i-au adus în atenţia DNA pe şeful CJC, Nicuşor Constantinescu, şi pe directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu.

 Liberalii au lăsat RAJDP fără buget, de teama DNA

Acţiunea de control la RAJDP Constanţa s-a desfăşurat în perioada 5.05.2014 – 15.07.2014 şi a avut în vedere „verificarea modului de gestionare şi utilizare a mijloacelor materiale şi băneşti, precum şi asigurarea integrităţii patrimoniului public şi privat al UAT, pentru perioada 2011-2013“. Sinteza rezultatelor acţiunii de control în cadrul regiei a fost publicată recent şi pe site-ul Curţii de Conturi. Trebuie precizat şi faptul că regia de drumuri a rămas fără buget, cel puţin până la următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean Constanţa, după ce aleşii liberali au decis să voteze „împotrivă“ la proiectul de hotărâre privind „aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa pe anul 2015“. Mai mult, votul negativ dat proiectului l-a nemulţumit pe vicepreşedintele CJC Gheorghe Darie, care a solicitat chiar reluarea votului, cu unele amendamente propuse de consilieri: „Propun la punctul 18, dacă sunt întrebări din partea celor care au votat împotrivă, să răspundă acelor întrebări, pentru că este păcat să lăsăm regia fără buget, cu posibilitate limitată de funcţionare“, a afirmat Darie. Răspunsul a venit de la George Măndilă, consilier liberal, care a invocat un dosar al DNA: „Domnul Gâmbuţeanu împreună cu preşedintele în funcţie au un incident cu DNA? Vă daţi seama că este o problemă. Au fost anchete, sunt în proces…“ La finalul şedinţei, şi vicepreşedintele Cristinel Dragomir s-a arătat deranjat de decizia liberalilor de a lăsa regia de drumuri fără buget, cel puţin până la următoarea şedinţă. „Până una-alta, regia e a Consiliului Judeţean şi se supune deciziei Consiliului Judeţean. Dacă în plen, Consiliul Judeţean asta a votat, prin «bunăvoinţa» unor consilieri, asta e situaţia. Ea (n.r. Regia de Drumuri) poate funcţiona, pentru că nu are venituri numai de la noi“, a explicat vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir.

 Refuzul de a primi auditorii în control i-a adus în vizorul legii

Amintim totodată că „incidentul cu DNA“ care i-a determinat pe consilieri să voteze pentru aprobarea bugetului Regiei se referă la dosarul 124/P/2012, instrumentat de DNA Bucureşti, în care Nicuşor Constantinescu este, în prezent, „cercetat sub control judiciar pentru săvârşirea a trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu (…) constând în ajutorul pe care l-a dat RAJDP Constanţa la refuzul de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele necesare controlului activităţii regiei, documente solicitate în anii 2011, 2012 şi 2013, douăsprezece infracţiuni de abuz în serviciu (…), constând în refuzul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa de a emite/prelungi certificate de urbanism şi autorizaţia de construire solicitate de (….) sau de societăţile reprezentate de acesta, respectiv (….) şi (….), şi nouă infracţiuni de abuz în serviciu (…), constând în refuzul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa de a pune în executare hotărârile instanţelor de judecată prin care a fost obligat să emită/prelungească certificate de urbanism solicitate de (….) şi (….)“, după cum se arată în rechizitoriul DNA.

Documentul la care facem referire poate fi consultat AICI

 Adrian Gâmbuţeanu – cercetat de DNA pentru abuz în serviciu

De asemenea, în aceeaşi cauză, directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu, este „cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârşirii a trei infracţiuni de abuz în serviciu (…) constând în refuzul de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele necesare controlului activităţii regiei, documente solicitate în anii 2011, 2012 şi 2013“, aşa cum se precizează în rechizitoriul întocmit de DNA.
Rechizitoriul poate fi consultat AICI

 Abateri financiare de peste 52 de milioane de lei

Iată însă care au fost concluziile la care au ajuns auditorii Curţii de Conturi în urma acţiunii de verificare a modului de gestionare şi de utilizare a mijloacelor materiale şi băneşti, precum şi de asigurare a integrităţii patrimoniului public şi privat al UAT, pentru perioada 2011-2013, adică pentru anii în care Curtea de Conturi nu a avut acces în instituţia subordonată CJC şi condusă de Adrian Gâmbuţeanu. În total, valoarea abaterilor de ordin financiar contabil au ajuns la suma de 52.054.000 de lei, iar valoarea prejudiciilor este estimată la suma de 125.604.000 de lei. În urma controlului, au fost constatate o serie de abateri pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos, întocmai cum apar în sinteza raportului, document publicat pe site-ul Curţii de Conturi.

 Lucrări plătite în lipsa facturilor

În cursul anului 2013, au fost contabilizate situaţii de plată aferente serviciilor prestate şi lucrărilor executate în baza contractului nr. 736/2004 şi a actelor adiţionale încheiate cu Consiliul Judeţean Constanţa, pentru care regia nu a emis facturi. Astfel, RAJDP Constanţa nu a emis facturi, iar CJC nu a prezentat în situaţiile sale financiare creanţe în valoare de 28.141 mii lei, cu consecinţe directe asupra nivelului plăţilor restante şi al arieratelor. Auditorii au evaluat că abaterea constatată se ridică la suma de 28.141.000 de lei.
De asemenea, Curtea de Conturi a constatat: „Nu s-au constituit şi nu s-au înregistrat venituri compensatoare aferente cheltuielilor cu subvenţiile primite de la Consiliul Judeţean Constanta (CJC), care au fost utilizate pentru plata dobânzilor, a asigurărilor şi a altor cheltuieli financiare legate de derularea contractelor de leasing financiar încheiate de regie“. Valoarea prejudiciului – 6.629.000 de lei.

O altă abatere constatată se referă la „constituirea nejustificata ca datorii a unor provizioane pentru clienţi neîncasaţi de peste 270 de zile, în sumă de 5.732 mii lei, în condiţiile în care, separat de acestea, regia a constituit şi ajustări pentru deprecierea creanţelor. Astfel, RAJDP Constanţa a estimat în proporţie de 100% că nu încasează facturile emise acestor clienţi şi a înregistrat pe cheltuieli atât la nivelul anului 2010 cât şi în anul 2011 valoarea totală a facturilor respective, contribuind la diminuarea obligaţiei privind vărsămintele din profitul net“. Suma estimată a abaterii constatate de Curte – 5.732.000 de lei.

 Mandatul lui Gâmbuţeanu – expirat din iulie 2013

Totodată, au fost constatate şi abateri privind organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern, constând în neorganizarea controlul intern pentru îndeplinirea obiectivelor generale ale acestuia, conform reglementarilor legale – nu au fost elaborate şi implementate controale de prevenire şi detectare a oricăror forme de corupţie, fraudă sau diverse încălcări ale regulilor, iar la nivelul Consiliului de Administraţie al RAJDP Constanţa, nu s-a constituit Comitetul de Audit. De asemenea, potrivit Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului de Administraţie al RAJDP Constanţa este una şi aceeaşi persoană cu directorul General al RAJDP Constanţa (Adrian Gâmbuţeanu), astfel încât, în condiţiile în care mandatul preşedintelui Consiliului de Administraţie al regiei a expirat la data de 9.07.2013, s-a constatat că nici Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de autoritate tutelară, şi nici Consiliul de Administraţie nu au luat măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 60 din OUG nr.109/2011, în sensul desemnării reprezentantului autorităţii tutelare în baza selecţiei prealabile efectuate de o comisie constituită la nivelul Consiliului Judeţean Constanţa.
Întrucât „nu s-a procedat la calcularea şi înregistrarea în contabilitate a penalităţilor aferente facturilor neîncasate în termen şi la aplicarea masurilor pentru recuperarea în timp util a debitelor restante“, Curtea de Conturi  a constatat o abatere de 348.000 de lei.

 Tichete cadou pentru angajaţi, fără prevederi bugetare

Alte abateri privind calitatea gestiunii economico-financiare constatate de auditorii Curţii de Conturi se referă la: angajarea de cheltuieli şi efectuarea de plăţi pentru achiziţionarea a 454 de pachete de seminţe de lavandă, fără ca aceste cheltuieli să fie justificate în privinţa necesităţii şi a oportunităţii, în corespondenţă cu obiectul de activitate al regiei şi cu programele derulate de aceasta. Valoarea estimată a abaterii – 13.000 de lei; angajarea de cheltuieli pentru executarea de către RAJDP Constanţa a unor lucrări de natura investiţiilor privind „modernizare şi reabilitare complex Herghelia Mangalia, judeţul Constanţa“, lucrări finanţate din bugetul UATJ Constanţa pentru un obiectiv care nu aparţine domeniului public al judeţului, acesta fiind, în fapt, un bun aflat în proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA. Valoarea estimată a abaterii – 3.508.000 de lei; angajarea şi efectuarea, în perioada 2011 – 2013, a unor cheltuieli nelegale pentru acordarea de tichete cadou angajaţilor regiei, fără ca pentru aceste cheltuieli să existe prevederi bugetare aprobate. Valoarea estimată a abaterii – 1.493.000 de lei. Efectuarea de plăţi nelegale reprezentând penalităţi de întârziere datorate în baza sentinţelor civile pentru debite restante neachitate, în conformitate cu prevederile contractelor de cesiune, lucrări încheiate cu SC Getracons SRL şi SC Village Tour SRL. Valoarea estimată a abaterii – 850.000 de lei; angajarea şi efectuarea unor cheltuieli nejustificate pentru servicii de închiriere utilaje şi mijloace auto plătite unor furnizori, în situaţia în care s-a constatat că aceştia nu au avut activitate în perioada 2011 -2013, nu au raportat livrări către RAJDP Constanta şi nu au deţinut active imobilizate de natura celor care fac obiectul contractelor de servicii închiriere utilaje şi mijloace auto. Valoarea estimată a abaterii – 7.829.000 de lei.

 Banii primăriilor, daţi direct către RAJDP

Totodată, auditorii Curţii de Conturi au depistat şi „plata nelegală, în perioada 2011 – 2013, a contravalorii consumului de motorină cu care au fost alimentate utilajele şi mijloacele auto închiriate de la diverşi furnizori de servicii, fără documente justificative legal întocmite care să ateste realitatea serviciilor prestate“. Valoarea estimată a abaterii – 5.122.000 de lei. Curtea a stabilit şi că, „ prin cuprinderea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al RAJDP, în perioada 2011 – 2013, de către UATJ
Constanţa, a sumelor destinate finanţării ratelor de leasing financiar aferente achiziţiilor de utilaje şi mijloace auto, s-a constatat că, de fapt, s-au efectuat plăţi nelegale prin schimbarea destinaţiei fondurilor alocate prin Anexa nr. 6 la legile bugetare anuale cu titlul de «sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale», în condiţiile în care destinaţia sumelor trebuia să fie finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, a căror repartizare viza unităţile administrativ-teritoriale, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre a Consiliului Judeţean, după consultarea primarilor“. Valoarea estimată a abaterii – 28.873.000 de lei.

 Impozit pe profit de peste un milion de lei, nevirat bugetului statului

În raportul Curţii de Conturi se mai precizează şi faptul că, „în perioada 2011-2013, prin diminuarea rezultatului net, a fost influenţat calculul obligaţiilor suplimentare privind vărsămintele din profitul net la bugetul local cu suma de: 747 mii lei, ca urmare a angajării şi efectuării unor cheltuieli pentru acordarea de tichete cadou fără ca pentru aceste cheltuieli sa existe prevederi bugetare aprobate, potrivit legii; 2.866 mii lei, ca urmare a constituirii nejustificate ca datorii a unor provizioane de risc pentru clienţi neîncasaţi de peste 270 de zile, în condiţiile în care, separat de acestea, au fost constituite provizioane pentru depreciere aferente clienţilor neîncasaţi ca ajustări pentru depreciere; 2.784 mii lei, ca urmare a nereluării la venituri a unor plăţi efectuate pentru dobânzile, asigurările şi cheltuielile financiare aferente leasingului financiar, achitate din subvenţiile primite de la CJC“. Valoarea estimată a abaterii – 6.397.000 de lei. Totodată, reprezentanţii Curţii de Conturi mai arată că, „în perioada 2011-2013, regia a utilizat pentru plata dobânzilor, a asigurărilor şi a altor cheltuieli specifice leasingului financiar sume care au fost înregistrate direct în cheltuielile curente ale perioadelor respective, fără însă a proceda şi la înregistrarea veniturilor corespunzătoare de compensare, în timpul controlului stabilindu-se că, în urma recalculării veniturilor compensatoare în sumă totală de 6.62.000 de lei, RAJDP datora un impozit pe profit în sumă totală de 1.061.000 de lei, care nu a fost înregistrat şi virat la bugetul statului“. Valoarea estimată a abaterii – 1.061.000 de lei.

 Societatea Direcţiei de Pază, „resuscitată“ de Curtea de Conturi

O altă abatere constatată de Curtea de Conturi se referă la Direcţia de Pază a judeţului Constanţa şi la SC Divizia de Pază SRL.„S-a constatat că serviciile de pază aferente obiectivelor proprii ale RAJDP Constanţa sunt prestate de SC Divizia de Paza SRL, societate înfiinţată de către Direcţia de Pază a judeţului Constanta, care deţine calitatea de ordonator terţiar de credite în subordinea Consiliul Judeţean Constanţa, ca efect al novării contractului de prestări servicii încheiat încă din anul 2006 între Direcţia de Paza a judeţului Constanţa şi RAJDP Constanţa. Prin acceptarea novării contractului, în anul 2010, către SC Divizia de Pază SRL, RAJDP Constanţa nu a făcut altceva decât să contribuie la eludarea cadrului legal aferent achiziţiilor publice şi la finanţarea pe criterii discreţionare a unei entităţi private, respectiv SC Divizia de Pază SRL, pentru serviciile căreia a plătit, în perioada 2010-2013, suma de 4.094 de lei. De menţionat este faptul că SC Divizia de Pază SRL a fost înfiinţată de către un ordonator terţiar de credite al Consiliului Judeţean Constanţa, contrar prevederilor legale“, arată auditorii Curţii de Conturi. Valoarea estimată a abaterii – 4.094.000 de lei.

Mai multe detalii despre SRL-ul Divizia de Pază puteţi citi în cotidianul ZIUA de Constanţa
http://www.ziuaconstanta.ro//stiri/politic/la-srl-ul-de-paza-al-cjc-doi-administratori-in-cateva-zile-99337-295871.html

 File din al treilea dosar al lui Nicuşor Constantinescu

De asemenea, Curtea de Conturi a constatat şi efectuarea unor „cheltuieli nejustificate pentru lucrări executate pe un tronson cu o lungime de aproximativ 1,6 km din DJ 381 (km 22+000 – 35+100), drum judeţean care, ulterior, a fost substituit (scos din circuit) de Autostrada A2. Regia avea obligaţia să verifice traseul pe care urmau să fie realizate lucrările la Autostrada A2, pentru a constata dacă lucrările de la obiectivele aflate în administrare nu se intersectează cu cele de la autostrada A2, cu atât mai mult cu cât lucrările au avut loc aproximativ in aceeaşi perioadă“. Valoarea estimată a abaterii – 2.200.000 de lei. Altă abatere constatată de auditorii Curţii de Conturi şi evaluată la suma de 6.840.000 de lei prevede „angajarea de cheltuieli şi efectuarea de plăţi nejustificate, în perioada iulie 2011-2013, pentru servicii neexecutate de întreţinere manuală în secţiile RAJDP, ca rezultat al diferenţei între numărul mic de zile/om declarate la ITM Constanţa de către SC Rom Coman SRL, în calitate de prestator, comparativ cu numărul de zile/om facturate de SC Rom Coman SRL către RAJDP Constanţa“.

De precizat că firma Rom Coman SRL apare în rechizitoriul celui de-al treilea dosar al lui Nicuşor Constantinescu, în care este trimis în judecată alături de alţi 18 funcţionari publici din cadrul RAJDP şi CJ Constanţa.
Proiectarea târgurilor tradiţionale ridică semne de întrebare

O abatere constatată de reprezentanţii Curţii de Conturi în urma acţiunii de control de anul trecut, a cărei valoare estimată ajunge la 26.588.000 de lei, se referă la „plata integrală a lucrărilor la obiectivul de investiţii DJ 392 fără ca lucrările să fie recepţionate, întrucât nu îndeplinesc condiţiile de calitate, drumul fiind, la data controlului, impracticabil şi deteriorat“, se menţionează în raport. De asemenea, Curtea de Conturi a constatat că la regia constănţeană de drumuri, „în perioada iulie-august 2012, au fost decontate servicii cu utilaje pentru efectuarea de lucrări de consolidare In Situ DC 70 – DN 2A Crişan“, lucrări facturate de SC Tel Drum SA, în condiţiile în care s-a constatat că lucrările în cauză au fost realizate în perioada aprilie-iunie 2012“. Valoarea estimată a abaterii – 627.000 de lei. Totodată, auditorii Curţii de Conturi au descoperit la RAJDP „angajarea de cheltuieli şi efectuarea de plăţi duble în sumă de 112 mii lei pentru servicii de proiectare târg tradiţional Independenţa (56.000 de lei) şi târg tradiţional Băneasa (56.000 de lei)“. În raportul Curţii se mai menţionează: „Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de principal client finanţator al RAJDP Constanta, a încredinţat direct către regie realizarea lucrărilor privind «amenajarea şi întreţinerea căilor de acces, a platformelor şi a construcţiilor la oboare» fără aplicarea cadrului normativ ce reglementează achiziţiile publice, sursa de finanţare fiind asigurată de la titlul de cheltuieli curente deşi, prin natura lor, lucrările se încadrează în lucrări de investiţii generatoare de active fixe“.

 Împăduririle ar fi adus mai multe prejudicii comunelor

Un alt punct al raportului a vizat „angajarea de cheltuieli de către RAJDP Constanţa şi efectuarea de plăţi din fonduri publice, în perioada 2011-2013, pentru înfiinţare de livezi, conform Programului judeţean de cercetare şi refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi, fără ca aceste cheltuieli de natura investiţiilor să fie confirmate în privinţa realităţii şi exactităţii plăţilor, prin bunuri de natura mijloacelor fixe (plantaţii de pomi fructiferi), înregistrate ca atare în evidenţa contabilă a UATJ Constanţa. S-a constatat că pomii fructiferi au fost achiziţionaţi de regie şi au fost daţi integral în consum, prin distribuirea către diverse persoane fizice şi juridice din judeţul Constanţa, fără ca această activitate să aibă la bază rezultatele cercetărilor efectuate în baza programului judeţean şi să se obţină asigurarea înfiinţării unor livezi în zonele ţintă identificate, care să creeze impactul dorit“. Această abatere constatată de auditorii Curţii de Conturi are o valoare estimată de 3.166.000 de lei. Nu în ultimul rând, Curtea de Conturi consideră că s-au adus prejudicii de ordinul milioanelor de lei patrimoniului Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Constanţa: „Prejudicierea patrimoniului UATJ Constanţa şi al unităţilor administrativ-teritoriale comunale, în perioada 2011-2013, prin angajarea de către RAJDP Constanţa a lucrărilor de împădurire şi de înfiinţare a perdelelor de protecţie a drumurilor în baza programelor judeţene derulate şi plata din fonduri publice a acestora. S-a constatat că RAJDP Constanţa, în fapt, a cesionat către SC Rom Coman SRL executarea şi finalizarea lucrărilor de împădurire atribuite prin încredinţare directă de către Consiliul Judeţean Constanţa. Din cauza iniţierii de către managementul regiei a unor activităţi care exced obiectului principal de activitate pentru care a fost organizată şi înfiinţată RAJDP

Constanţa, entitatea a angajat cheltuieli şi a efectuat plăţi pentru lucrări de împădurire şi de întreţinerea a acestora în condiţiile în care, în lipsa unui proiect tehnic, nu puteau fi realizate lucrări de calitate care să conducă la aducerea la starea de masiv a plantaţiilor înfiinţate, situaţie în care 70% din suprafeţele declarate în acte ca fiind împădurite, de fapt, nu au fost împădurite sau au fost împădurite parţial, dar condiţiile pedoclimatice, calitatea solului şi factorii înconjurători nu au permis dezvoltarea acestora, motiv pentru care lucrările nu se vor concretiza în bunuri de natura mijloacelor fixe care să majoreze patrimoniul public al unităţilor administrativ teritoriale“. Valoarea estimată a prejudiciului, în acest caz, este de 17.152.000 de lei.

 Drumuri judeţene plătite la un preţ de autostradă

Încă o abatere constatată de Curtea de Conturi în urma acţiunilor de verificare şi menţionată în sinteza raportului se ridică la suma de 15.340.000 de lei şi reprezintă „majorarea nejustificată a costului lucrărilor la unele obiective de investiţii privind consolidarea, reabilitarea şi modernizarea unor drumuri judeţene şi comunale, prin elaborarea unor devize ofertă cu preţuri mari pentru ca, ulterior, lucrările să fie subcontractate sau cesionate la preţuri mai mici, altor operatori economici“. Totodată, în document se menţionează şi faptul că regia „a procedat la majorarea nejustificată a costurilor la obiectivele de investiţii «Modernizare şi reabilitare DJ 394, km 0+000 – 7+ 200» şi «Reabilitare DC 63 Siliştea – Țepeş Vodă – km 0+ 000 – 6+150» ca urmare a majorării cantitative a articolelor de deviz beton asfaltic BAD 25 şi beton asfaltic BA 16, utilizate pentru turnarea covorului asfaltic necesar în cadrul categoriei de lucrări «amenajare sistem rutier»“. În cifre, abaterea constatată se ridică la suma de 1.757.000 de lei.

În urma controlului, auditorii Curţii de Conturi au constatat şi „majorarea nejustificată a costului lucrărilor la obiectivele «Amenajare şi modernizare oboare şi târguri Tradiţionale», ca urmare a înregistrării pe costuri a unor cheltuieli, în condiţiile în care execuţia lucrărilor a fost cesionată în totalitate altui agent economic“, iar prejudiciul estimat este de 1.244.000 de lei.

Nu în ultimă instanţă, Curtea de Conturi a descoperit că regia de drumuri „a efectuat plata dublă a lucrărilor de proiectare la obiectivul de investiţii DJ 381 «Consolidare sistem rutier prin reciclare la rece in situ şi refacerea îmbrăcămintei asfaltice Ciocârlia de Sus – Valea Dacilor – Medgidia (13,12 km)»“, pentru care s-a constatat o abatere de 382.000 de lei.

Tagged , , , , , , , , , , ,