Tag Archives: tvr

Dictatura unui Dinozaur comunist la Radio Romania

Sursa: Sfin.ro

Apel către salariații din Societatea Română de Radiodifuziune! Deoarece în ultimele zile am luat act cu surprindere de menţionarea numelui meu în comunicări ale reprezentanţilor Sindicatului Liber din SRR, pe reţele de socializare, mă văd nevoit să iau atitudine denunţând acest act grosolan de manipulare. Mai mult, acest fapt reprobabil s-a mai întâmplat şi cu alte ocazii, când aceleaşi persoane s-au folosit de numele meu făcând afirmaţii mincinoase, atacând într-un mod nedemn de nişte jurnalişti ai radioului naţional alţi colegi ( care însă au avut decenţa de nu intra în nici o confruntare lipsită de ţinută).

Deoarece menţionarea mea ca susţinător al grupului de opinie reprezentând conducerea Radiodifuziunii si SLSRR, prezent marţi, 1 martie 2016, la lucrările comisiei de muncă  a Parlamentului este o dezinformare şi un abuz, ţin să fac public faptul că intervenţia mea a fost făcută din calitatea de preşedinte al unei confederaţii nationale reprezentative, care reprezintă inclusiv un număr de membri de sindicat din SRR şi TVR, dar şi în calitatea de cetăţean plătitor de taxă radio-tv.

Mesajul aserţiunii mele nu a vizat susţinerea reprezentanţilor conducerii SRR si SLSRR, aşa cum se afirmă în mai multe postări de pe adresa de facebook a SRR, ci nevoia de a îmbunătăţi Legea 41/1994 a audio-vizualului, motiv pentru care am apreciat de principiu iniţiativa constructivă a dlui senator Georgică Severin, sub rezerva că actuala propunere de modificare nu rezolvă decât într-o mică măsură nevoile de reformare şi modernizare ale celor două instituţii vizate, SRR şi TVR.

Totodată această iniţiativă nu clarifică statutul juridic al celor două societăţi, (idee revendicată şi de Curtea de Conturi) şi fapt pe care l-am semnalat în conferinţa de presă  pe care am organizat-o împreună cu  Sindicatului Profesioniştilor din Media şi Cultura Română, în 3 septembrie 2015, dar şi în dezbaterea cu tema ”Radioul Public între perspective şi vulnerabilităţi”, la care au participat sindicalisti, jurnalişti, profesori de sociologie, studenţi şi reprezentanţi ai societăţii civile.

În  alocuţiunea mea m-am pronunţat deasemenea asupra unor articole punctuale din conţinutul iniţiativei, subliniand că le apreciez ca fiind corecte şi pertinente, necesare chiar (cele care clarifică şi elimină conflictele de interese ce se manifestă pe Legea 41 cu privire la componenţii CA), subiecte pe care le voi dezvolta, argumenta şi exemplifica în şedinţele Comisiilor de Cultură parlamentare în care urmează să se dezbată acest proiect.

Tot cu această ocazie m-am pronunţat fără echivoc împotriva fuziunii dintre cele două instituţii, SRR şi TVR, deoarece, bazându-mă pe îndelungata şi vasta experienţă personală în materie de reformă, pot să afirm că aceasta fuziune ar duce indubitabil la distrugerea noii entitatii create. Mai mult, dincolo de faptul că această fuziune ar fi o acţiune incorectă şi străină de o reformă reală- ea nu apare nicăieri precizată în textul propus de dl Severin, fiind în fapt parte a unei campanii de dezinformare şi manipulare a opiniei publice şi a salariaţilor. Dealtfel chiar dl Miculescu, PDG al Radio România are o atitudine cel puţin echivocă discutând într-o conferinţă de presă pe acest subiect, mai degrabă explicând cum anume ar trebui gândită şi făcută cu „cei care se pricep”, afirmând în final ”ştiu soluţia”!!( pentru doritori sau nostalgici punem la dispoziţie şi fişierul audio)

De asemenea dezaprob total ideea trasformării salariaţilor din SRR în funcţionari publici, deşi nici această teză nu există în textul iniţiativei de modificare a Legii 41/1994, nefiind altceva decât un alt element de manipulare grosieră, prezent însă în comunicările publice şi în înscrisurile depuse la comisie de reprezentanţii SLSRR şi ai conducerii Radiodifuziunii Române.

N-am putut să nu remarc faptul că punctul nevralgic al intervenţiilor ”contestatarilor” care au luat cuvântul, a fost propunerea de scindare a funcţiei de PDG în acelea de Preşedinte şi Director General, ceea ce ar despărţi în mod corect atribuţiile acestui post unic, nemaipermiţând concentrarea puterii şi posibilitatea unui management dictatorial – cele două funcţii rămânând sub controlul parlamentar-  fapt îngrijorător şi alarmant pentru cei aflaţi acum în posturile de conducere, care au devenit subit dornici de a fi elocvenţi în pledoarii, fibrilând la gândul că şi-ar putea pierde privilegiile.

În acelaşi timp cred  că eventuala aplicare a articolelor referitoare la incompatibilităţi este cea care a provocat această campanie grotescă pe alocuri- nedemnă în orice caz- bazată exclusiv pe dezinformare şi manipulare, şi care urmăreşte în esenţă două obiective clare: menţinerea situaţiei actuale a membrilor CA aflaţi în incompatibilitate dovedită, precum şi prezervarea puterii unice prin păstrarea funcţiei de Preşedinte Director General.

Îngrijorătoare, dar şi simptomatică, este şi modalitatea în care  conducerea Radiodifuziunii şi SLSRR manageriază o situaţie de criză creată artificial, şi o escaladează într-un mod inadmisibil printr-o campanie natională, folosind postul naţional de radio ca pe un bun personal, fapt ce ar trebui să atragă sesizarea forurilor directe de control şi supraveghere (CNA, Comisiile de Cultura ale Parlamentului României, CSAT chiar).Totodată nu îmi explic în nici un fel lipsa de reacţie a membrilor Consiliului de Administratie al SRR, care validează prin această tăcere acţiunile concertate ale sindicatului majoritar şi ale conducerii, neasumarea unei luări de poziţie sau a unui punct de vedere pe subiect reprezentând un accept tacit al actualei campanii de dezinformare şi  manipulare.

Am simţit nevoia acestor precizări tocmai pentru a nu exista posibilitatea acreditării ideii că aş fi de acord cu iniţiativa modificării legii 41/1994 în forma ei actuală- schimbare necesară, dar sub rezerva unor  îmbunătăţiri de fond – şi afirm că resping în totalitate, dezaprob şi mă delimitez de cei care mi-au folosit numele ca să îşi valideze acţiunile şi intervenţiile în instituţie, în media, pe  reţele de socializare, referindu-se la şedinţa Comisiei de muncă din 1.03.2016 la care aş fi fost prezent ca susţinător al grupului de presiune al SRR, totodată rezervându-mi dreptul de a lua măsurile legale care se impun în cazul unei recidive a acestei situaţii.

Cu această ocazie îi reasigur pe salariaţii din SRR şi TVR atât de susţinerea mea personală cât şi a BNS,  în apărarea intereselor lor legitime, îi sfătuiesc să nu mai dea curs maşinaţiilor şi manipulărilor de strângere de semnături şi luarilor de poziţie arbitrare, care nu urmăresc altceva decât păstrarea privilegiilor actualei administraţii, şi îi rog să fie atenţi la felul în care cei ce ar trebui să le apere interesele îi folosesc în mod oneros exclusiv în scopuri personale, nicidecum sindicale.


 

În atenția CSAT şi a Comisiilor de cultură ale Parlamentului României

APELUL Sindicatului Profesioniștilor din Media și Cultura Română
În atenția CSAT şi a Comisiilor de cultură ale Parlamentului României
Ca urmare a campaniei desfăşurate de Sindicatul Liber şi reprezentanţi ai actualei conduceri a Societăţii Române de Radiodifuziune, cu privire la iniţiativa legislativă de modificare a legii nr.41/1994, Sindicatul Profesioniştilor din Media şi Cultura Româna are următoarea poziţie:

Dezavuăm felul în care, pentru a manipula angajaţii din SRR, sindicatul majoritar, fidel actualei conduceri, se foloseşte (pentru prima dată de la instaurarea în SRR a administraţiei Miculescu) de toate mijloacele de promovare (on line, on air, presă scrisă, blogging, reţele de socializare, agenţii de presă, panotare internă, comunicare) pentru o „campanie” menită să strângă semnături şi să creeze o falsă stare de tensiune şi frică. Subiectul care a dus la aceasta campanie este initiativa legislativă de modificare a Legii nr. 41/1994, care a devenit subiect în prime time pentru spaţii largi de emisie ale posturilor centrale şi regionale.

Considerăm că acestă atitudine este nefirească şi nocivă, neavând alt scop decât unul de manipulare, atâta timp cât:

– Aceasta iniţiativă legislativă în discuţie este o problemă de dezbatere parlamentară între reprezentanţii partidelor, ca atare SRR nu are calitatea să se implice în aceste zone

– Nu rezultă din nici un punct de vedere al reprezentanţilor vreunui partid politic faptul că SRR ar fi în pericol, sau că angajaţii ar putea să devină funcţionari publici,nici că este iminentă o fuziune cu TVR, aşa cum se insinuează cu scopul de a strânge semnături, aceste speculaţii ce nu se regăsesc în nici un proiect parlamentar fiind doar dezinformări şi manipulări.

– Divergenţele de opinii sau strategii privitoare la o propunere parlamentară sau alta nu reprezintă o problemă care să determine o atare reacţie sindicală disproporţionată în radioul public, dezbaterile parlamentare fiind normale, manipulările şi „inflamările” de genul celor pe care le practică Sindicaltul Liber fiind artificiale, nocive şi periculoase.

În tot acest context, manipularea angajaţilor SRR de bunăcredinţă prin folosirea fricii (unirea cu TVR-ul falimentar şi transformarea în funcţionari publici) este o metodă oneroasă de a obţine schimbări care să servească anumite grupuri de interese.

Atragem atenţia asupra faptului că Radio România este într-o situaţie de vulnerabilitate, în condiţiile în care bugetele posturilor au scăzut dramatic ( pt ca actuala conducere să poată raporta „economii” ), emisiunile automat nu mai au nici ele bugete, marile personalităţi abia dacă mai vin la postul naţional, iar atunci când o fac, este doar din respect pentru ceea ce a reprezentat Radiodifuziunea odată.

În tot acest timp reprezentanţi ai structurilor de conducere şi control din SRR au simultan cu veniturile ce rezultă din funcţie şi contracte paralele plătite tot de instituţie, apropiaţii conducerii au beneficiat de măriri salariale preferenţiale- făcute fără transparenţă şi fără criterii profesionale (singurele criterii fiind cele de „gaşcă”), toate acestea în condiţiile în care veniturile majorităţii salariatilor au scăzut în mod dramatic.

Mai mult, actuala conducere a procedat şi la un sistem de angajări clientelare, ilegale, de tip „suveică”, fără nici un criteriu profesional, pentru care s-a modificat şi organigrama instituţiei, au fost cheltuiţi sute de mii de euro pe proiecte fără valoare şi cu deficienţe majore (Campania Radio România 85 ), au fost făcute achiziţii publice la limita legalităţii şi neproductive (contractele de telefonie, internet, consumabile), s-au efectuat deplasări în străinătate care nu justificau prin nici un fel de beneficii ( de imagine, colaborări ) imensele sume cheltuite, s-au alocat sume nejustificate pentru Centrul Cultural gestionat până de curând de o directoare condamnată definitiv de justiţia română ( Oltea Șerban Pârâu- actualmente reangajată consilier al PDG,Ovidiu Miculescu!!!)

Acest apel este un semnal de alarmă legitim, pe care SPMCR îl (re)aduce în atenția celor care ar putea pune capăt acestei stări nesănătoase și periculoase în care actuala conducere a adus Societatea Română de Radiodifuziune, în spatele tuturor afirmațiilor făcute de-a lungul ultimului an și jumătate stând documente indubitabile, pe care sindicatul nostru este gata să le pună la dispoziția celor interesați, în spiritul unei transparențe și a unei reintrări în legalitate a acestei instituții atât de respectate de-a lungul timpului, și care acum și-a pierdut identitatea prin lipsa unei strategii coerente și a obiectivelor pe care le are de îndeplinit ca societate națională publică.

În această ordine de idei, Sindicatul Profesioniștilor din Media și Cultura Română (SPMCR) își exprimă încă o dată dezaprobarea față de modul oneros în care Sindicatul Liber –(tributar actualei conduceri – căreia i-a validat ,contra multor avantaje, toate hotărârile și „strategiile” menite să destabilizeze instituția și să servească exclusiv scopuri personale) – acţionează ca o camarillă și inflamează, dezinformează, manipulează, atât opinia publică prin comunicate, dar mai ales angajații SRR, cărora li se spune că actuala inițiativă de modificare a Legii 41/1994 îi va transforma în funcționari publici și va statua fuziunea cu TVR care este într-o situație financiară dezastruoasă.

Totodată atragem atenția colegilor să nu se lase manipulați să semneze listele- pe care nu se știe la ce le va folosi actuala conducere prin Sindicatul Liber aservit.

Mai multe detalii aici si aici

Tagged , , , ,

Segmentarea gunoiului

Sursa: Sfin.ro

Dacă tabloidizarea presei nu mai e un motiv de dezbatere, ci o realitate, interesant devine modul cum se segmentează zona tabloidă a pieței. România urmează în linii mari trendurile mondiale, dar cu observația că așa-numitele branduri quality sunt mult mai afectate.

În 2008, anul de vârf al pieței media, publicații ca Evenimentul zilei vindeau peste 50 de mii de exemplare, iar tirajul Libertății se apropia de 300 de mii. Astăzi, Evenimentul vinde în jur de 12 mii de exemplare, iar România liberă, Adevărul sau Jurnalul, mai puțin de 10 mii.Click!, cel mai popular titlu din România, a scăzut și el, recent, sub 100 de mii de exemplare, în timp ce Libertatea distribuie aproape 59 de mii. Scăderea presei scrise, dată și de migrarea publicului către online, e relevantă fiindcă tradițional, jurnalismul serios se făcea, în România și nu numai, în marile cotidiene de hârtie. Nu e vorba, însă, doar de micșorarea vânzărilor, ci și de degradare calitativă.

Fostele ziare de referință. Multe dintre ele subordonate politic și orientate către online chiar și atunci când mai au ediție tipărită, fostele quality-uri se văd cu ochiul liber ca o amestecătură de materiale serioase și aiureli tabloide. Impresia este accentuată de așa-numitele cross-uri, trimiterile către publicații din același grup sau partenere din josul home page-urilor. Pe Adevărul, găsești ceva mai jos de editorialele lui Andrei Pleșu informații provenite din Click! despre logodnicul mort al mamei unei domnișoare pe nume Anca Serea – și asta se întâmplă pe toate site-urile mari de informație; am ales Adevărul fiindcă este, probabil, cea mai relevantă publicație mare de pe piață, la ora actuală.

Alunecarea către tabloid reprezintă și o tentativă de adaptare a sumarului la noul mediu online. E drept, publicul de online vrea mai puțin politic și mai mult umor în principiu, dar rețetele internaționale gen Mic.com sau Vox.com arată că asta nu înseamnă neapărat tabloidizare.

Fostele televiziuni de știri și ficționalizarea politicului. Cu excepția Digi24 și, curios, a jurnalelor Antenei 3 într-o anumită măsură, știrile livrate de aceste posturi sunt din ce în ce mai puține, neconvingătoare și prost montate. Ceea ce contează sunt segmentele de talk-show din prime-time, unde analiștii-vedetă își debitează discursurile sectare. Aici se vede și un anumit gen de tabloidizare a politicului. Afilierea partizană se asortează cu un discurs simplist și violent, inaugurat de Antena 3 la Sinteza zilei, care în versiunea de început era o Commedia dell’Arte foarte bine repartizată pe personaje: Gâdea-ascultătorul, Stan-clovnul, Cristoiu-sapiențialul, Paler-titanul. Lucrurile s-au mai schimbat de atunci, dar asta înseamnă și că moderatori altădată respectați ca Radu Moraru sau Robert Turcescu au ajuns la periferia meseriei, cu un discurs de asemeni sectar și inflamat.

Scenariile, blufurile media și intoxicările puse în circulație de unii moderatori ficționalizează segmentele politice ale grilelor, până la punctul la care, în termenii lui Baudrillard, televiziunea trece din stadiul reprezentării malefice, al denaturării realității, în cel al reprezentării vrăjitorești, care maschează absența unei realități profunde, cu aspirații către simulacrul pur.

Marile show-uri, late night-ul și access-ul. Odată cu apariția la noi a formatelor de prime-time gen Românii au talent, ne-am adus aminte de faptul că divertismentul TV nu e în mod obligatoriu ieftin, tabloid, suprasexualizat sau scabros, chiar dacă nu e o afacere pentru intelectuali. Emisiunile de după-amiază și cele de după ora 23.00 au devenit din ce în ce mai mult așa. Trendul a fost dat de Accesul direct al Antenei 1, care a dus la repoziționarea lui Măruță, pe PRO TV (unde simptomatică e schimbarea de nume din 2013, din Happy Hour înLa Măruță). În late night, acest gen de format monden s-a impus mai degrabă pe Kanal D, prin ceea ce se numea la vremea respectivă Cancan TV și a devenit ulterior Wowbiz. Emisiunile de acest tip au mai multe caracteristici comune: colportează, de regulă, pseudo-vedete și așa-numitele asistente. Cei cărora nu le e clar cu ce se ocupă, exact, acestea le pot găsi în dosare de proxenetism, la Parchet. Ingredientul principal al acestui gen de program e, pe lângă scandalul obligatoriu, un anumit gen de umilire cu accente misogine a frumoaselor prezentate, pe de altă parte, ca dezirabile. Din acest punct de vedere, Capatos a depășit Wowbiz. La Kanal D, lucrurile se fac comparativ cu măsură, probabil urmând indicațiile directorului de conținut, Fatih Salis, care vine dintr-o țară mai conservatoare cu valorile familiale și decența, Turcia.

Show-urile de nișă pe televiziuni mari. Dacă PRO TV-ul lui Adrian Sârbu, în primul rând, dar și Antena 1, au meritul de a fi sincronizat piața TV românească cu mari formate globale ca Vocea României sau X Factor, o bună parte din producțiile care intră în ultimii ani pe post sunt formate ieftine, de amploare mai mică, mai potrivite pentru posturile fără mari ambiții din piețe dezvoltate. Multe dintre aceste formate funcționează mulțumitor și aduc beneficii televiziunilor care țin inevitabil ochii și pe costuri. Dacă comparăm încărcătura aspirațională a marilor talent show-uri cu ceea ce se întâmplă în Splash! Vedete la apă sau Ferma vedetelor,ca să nu mai vorbim de rateuri caLecții de viață, vedem diferențe destul de importante.

Site-urile cu enormități. Apariția unui nou val de site-uri pline de enormități, de la Expunere.com la Nationalisti.ro, se vede cu ochiul liber pe Facebook și nu numai. Am scris deja despre faptul că astfel de site-uri depășesc uneori o jumătate de milion de vizitatori unici pe săptămână. Deși s-a vorbit de propagandă rusească, aceste publicații distribuie de regulă denaturări grosiere sau invenții pure și simple, pescuite din surse obscure. Dacă tabloidele pe stil vechi se ocupă mai degrabă de (pseudo-)celebrități, pe site-urile de tip nou povești cu trimitere (geo-)politică sau spiritualistă – chiar dacă aceasta din urmă înseamnă Arsenie Boca și leacuri miraculoase anti-cancer. Oarecum, site-urile de acest tip reinventează o tematică de ani ‘90, când publicații caInfractorul, Dracula sau Revista fenomenelor paranormale făceau ceva surprinzător de apropiat.

Dacă site-urile cu invenții sau trash TV-ul sunt fenomene globale, cvasi-dispariția presei serioase este caracteristică pentru România. Veștile bune, ca supraviețuirea Dilemei vechi,apariția Historiasau site-urile gen Casa Jurnalistului sunt rare și de nișă pe acest segment. Presa cu pretenții de la noi nu a avut însă nici o tradiție centenară, ca în alte piețe, și nici banii necesari pentru a rezista în noul context de piață. Atunci când a venit criza, politicul nu a avut mari probleme în a anexa publicații altădată respectate sau jurnaliști cu reputație bună. TVR e-n perpetuă criză financiară, fără bugete de programe, iar PRO TV e controlat atent la costuri de noul management. Singurele vești bune ar putea veni, în anii următori, de pe nișele care au început să producă mici motive de optimism.

Tagged , , , , , , , ,

Prin traficarea influentei a putut scapa de dosarul “Cocaina pentru VIP uri”…de dosarul EADS insa nu mai are cum….Un magnat hot isi lichideaza afacerile din Romania rand pe rand…in speranta ca si va pune banii la adapost de confiscarea extinsa 

Sursa: Comisarul.ro

Ce SEMNAL CIFRAT i-a TRANSMIS Țiriac lui Iohannis? ”Am făcut 2-3 televiziuni cu dumnealui, pentru nemți…” Ce spui Frantz?

E groasă rău cu EADS! Și se va lăsa greu. Și la noi, și la nemți! Așa explică oameni avizați care au vizionat afirmațiile halucinante făcute despre ”relația” sa cu președintele Iohannis de magnatul care în ultimul timp își tot lichidează afacerile de prin România. Să nu mai vorbim că mesajul, despre care specialiștii în intelligence spun că a fost unul cifrat, a fost livrat la Realitatea TV în emisiunea lui Rareș Bogdan, găina care se laudă că stă pe gardul lui Iohannis! Mai mult, cu excepția acestui ”amănunt” n-a mai fost reținut nimic din ”emisiunea” respectivă.

Despre ce vorbim?

În direct la Realitatea TV, Țiriac a dezvăluit, marți seară, la emisiunea ”Jocuri de putere”, că îl cunoaște pe Klaus Iohannis de dinainte de a fi șef al statului: ”Eu l-am cunoscut înainte, ca primar al Sibiului, pentru că am făcut 2-3 televiziuni cu dumnealui, pentru nemți, acum 20…18 ani…15 ani. A făcut o treabă bună unde a făcut-o, la Sibiu”.

Miliardarul nu a furnizat alte detalii, poate și pentru că moderatorul a omis să i le ceară, așa că lucrurile rămîn în ceață..

Pînă acum, despre Ion Țiriac se știa că a fost partener cu Adrian Sîrbu în cadrul PRO TV, și cu acționarii americani din familia Lauder, desigur.Despre Iohannis, însă, nu există nici cea mai vagă referire în biografiile sale oficiale legată de asemenea aspect. O primă ipoteză ar fi fost, dacă vorbeam despre o afirmație normală, că e vorba de posturi TV locale, destinate minorității germane din România, puse pe roate de tandemul Iohannis și Țiriac.

Surpriză, contactat de Inpolitics, deputatul minorității germane, Ovidiu Ganț, fost coleg cu Iohannis în Forumul Democrat al Germanilor din România, dezminte categoric:”Minoritatea germană din România nu deține și nu a deținut vreodată o televiziune proprie, fie și locală, a avut doar presă scrisă și emisiunea în limba germană a TVR. Nu am auzit niciodată ca dl.Iohannis să fi fost implicat în vreun proiect de televiziune”. Dacă în România nu există asemenea posturi, formularea ”pentru nemți” trebuie că se referă la Germania, mai scrie sursa citată.

De ce nu apare în CV-ul său, al lui Iohannis, asemenea activitate de prim rang; să faci posturi TV cot la cot cu Țiriac înseamnă mult mai mult decît a fi profesor de fizică la liceu ori Inspector școlar județean? 

Răspunsul e simplu, spun specialiștii în intelligence: vorbim despre un mesaj cifrat al lui Țiriac pentru Iohannis. Sau pentru alții, dracu să-i știe…

Certe sunt două lucruri.

1. Țiriac e băgat rău de tot în Dosarul EADS. Cu fosta lui bancă și cu mahări din Germania.

2. Săsălăul din fruntea României e prieten la cataramă cu un personaj dubios, fugit în Germania de Vest și întors după Revoluție, Michael Schmidt. În apartamentul ăstuia a stat Iohannis cu ”chirie”, în București, în timpul campaniei electorale din 2014. Acest personaj umbros, cu figură de interlop fardat cu haine scumpe, care joacă table pe tabletă în avion, este cumnatul lui Renato Usatîi. Prin căsătoria cu Veronika Usatîi. Nu ne mai deranjăm să vă spunem cine este Usatîi. Oricum, oricâte v-am spune noi, tot FSB-ul știe mai multe… Sau poate că știe Veronika Usatîi, care a lucrat la Lukoil, cu generalii FSB…

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Un bou ipocrit:Stelian Tanase…

Sursa: Adevarul

Stelian Tănase „e un om cinstit”… O ştiu prea bine angajaţii TVR, după aproape doi ani cât le-a fost PDG şi acum, după ce a fost înlăturat, de-abia acum, sunt pe cale să afle şi ceilalţi, toţi ceilalţi care au marea şansă să-i citească „filele” de jurnal din perioada de început a şefiei lui la TVR.

Stelian Tănase e un om foarte cinstit. A venit la conducerea acestei mult râvnite instituţii publice extrem de inocent, fără să înţeleagă prea bine nici cum e cu jocurile politice şi pus numai pe făcut fapte bune. Şi săracul de el, încă din primele zile – aşa cum o arată limpede şi clar paginile de jurnal publicate, normal, acum când a fost dat jos, nu atunci când încă era la putere – a început să se lupte cu sistemul netrebnic din jur. Dar să nu vă îndoiţi că în acest timp el n-ar fi rămas profund cinstit…

Şi cum spuneam, absolut întâmplător, la foarte puţină vreme după ce domnia sa a fost dat jos de pe măreţul fotoliu de PDG pe care are delicateţea să-l numească „strapontină”, s-a gândit că ar fi benefic pentru populaţia României să afle cum era el singurul om cinstit, ajuns acolo aşa plin de candoare şi inocenţă, unde s-a trezit încă din primele zile devorat de hiene. Şi ce poate fi mai cinstit decât să publici un Jurnal, mai exact anumite păginuţe, bine ţintite, în care să te iei la trântă tot al naibii de cinstită cu un om care nu mai e pe lumea asta? Pentru că asta face domnul Stelian Tănase. La vreo nouă luni de la moartea lui Valentin Nicolau, director şi preşedinte ale TVR pentru care angajaţii au ieşit în stradă, ca să-l readucă la conducerea instituşiei, Stelian Tănase, cinstit cum e, s-a gândit că a venit momentul potrivit să arunce cu nişte noroi. Şi să spună cum ar fi stat, pare-se, Valentin Nicolau, lângă receptorul unui anume Liviu M., ca să-l ameninţe pe el, imediat ce fusese numit în acea funcţie şi să-i spună că n-ar fi trebuit să accepte. Imaginea e comică, dacă acum, în lumina celor întâmplate, n-ar fi de-a dreptul grotescă. Vi-l imaginaţi pe Valentin Nicolau şoptindu-i cuiva la ureche ce să-i spună lui Stelian Tănase, care deja îşi ocupase scaunul – deci toată acţiunea era absolut fără sens –, iar pe Stelian Tănase „simţindu-l” în umbră, în spatele receptorului, pe acelaşi Valentin Nicolau, spaima lui – de care, de altfel, s-a ocupat rapid şi cinstit şi a făcut tot posibilul să-i închidă posibilitatea de a mai fi membru în CA.

Şi, dacă vă imaginaţi că treaba se opreşte aici, vă înşelaţi. Stelian Tănase îşi etalează – şi zău că merită citite rândurile cu pricina – îşi etalează cunoştinţele despre teatru. Mă rog, cu câteva paragrafe mai sus, printre bârfele despre TVR, CA, PSD şi PNL, stecoară, ca orice fiinţă cultivată şi câteva vorbuliţe despre Beethoven, Celibidache, Karajan… Ca orice intelectual care se respectă şi care în timpul Festivalului Enescu citeşte ziarul în sala de la Ateneu, în timpul concertelor, şi se ridică şi deranjează tot rândul, înainte de primul bis, grăbindu-se cu siguranţă, înspre cine ştie ce treburi importante, care nu suferă amânare, la „strapontina” TVR.

Aşadar, pe data de 11 ianuarie, încep consideraţiile domniei sale despre teatru. Mă rog, încă n-a aflat că piesa e piesă şi spectacolul e spectacol, adică piesa nu se difuzează, piesa e chestia aia care sta la baza spectacolului care se difuzează, dar când eşti cinstit astea sunt amănunte care nici nu mai contează… Iar când eşti un intelectual de mare clasă, nu mai contează absolut deloc. „La Teatrul TV a fost programată piesa lui Nicolau cu titlul licenţios „Zi că-ţi place”, scrie domnul Stelian Tănase. Cum spuneam, că nu e piesă, că e vorba de un film de televiziune, o docuficţiune, realizat de Cornel Mihalache, că e vorba de o distribuţie „aleasă” cum îi place domniei sale să spună, n-are nicio importanţă. Important este că trebuie atacat Valentin Nicolau. Şi încă post-mortem. Şi tot ceea ce urmează serveşte acestui scop. În secolul 21, domnul Stelian Tănase, ca orice om cinstit ( se subînţelege şi „moral”), acuză titlul „Zi că-ţi place” că ar fi licenţios… Oare de cât timp n-o mai fi călcat într-o sală de teatru? Fie şi ca să-şi citească ziarul, ca la Festivalul Enescu… Că are păreri despre un text pe care nu l-a citit şi din care, e absolut evident după felul cum comentează, n-a înţeles mai nimic, n-a înţeles oricum nici faptul că jumătatea aceea de spectacol pe care a văzut-o el la TV era puţin altceva decât textul scris de Valentin Nicolau, e în regulă. Se poartă să comentezi mai ales când n-ai habar. Amuzant este că de sus până jos, el comentează un spectacol de televiziune creat de Cornel Mihalache – care spectacol e un produs artistic distinct de text (cum spuneam, amănunte…) – dar se încăpăţânează să vorbească despre Valentin Nicolau, pentru că omul are o ţintă precisă, trebuie să-şi atace duşmanul. E ca şi cum l-ai ataca pe Shakespeare dacă nu te convinge o montare pe un text de-al lui – asta că tot îl pomeneşte pe Shakespeare de mai multe ori, şi în comentarii, sugerând că dincolo de Cehov şi Shakespeare teatrul nici nu prea există – chestiune de cultură, aşa cum îi şi trebuie unui scriitor şi director al televiziunii publice, nu-i aşa?

Discuţia despre banii investiţi în studio – apropo, s-a filmat în garsoniera lui Cornel Mihalache – şi celelalte cheltuieli o las deoparte. Închei doar scoţând din nou în evidenţă cât de cinstit este domnul Stelian Tănase. Şi am să spun doar atât. Valentin Nicolau a murit pe 13 ianuarie 2015. Cu exact un an înainte, pe 13 ianuarie 2014, a avut loc premiera tv a filmului „Zi că-ţi place!”. Iar pagina de jurnal în care Stelian Tănase scrie că filmul „e prea slab” şi „nu a trecut sticla” este datată 11 ianuarie 2014. Oare cum o fi ştiind Stelian Tănase pe 11 ianuarie cum avea să fie primit filmul pe 13 ianuarie? Vă las pe dvs să judecaţi cât de cinstit este Stelian Tănase şi cât de cinstite sunt paginile de jurnal publicate acum.

Tagged , , , , , , , , , ,

Generalul Plagiator Oprea…confunda televiziunea publica…cu televiziunea proprie

Sursa: Comisarul.ro

“LICHIDAT” la cererea lui Oprea: “M-a sunat foarte înfierbântat şi opărit să-mi ceară să scot un material despre plagiatul său. I-am spus că nu pot”

Șeful TVR, Stelian Tănase, a acuzat, într-o emisiune chiar la postul public, că decizia privind demiterea sa are drept „cauză imediată” un conflict cu vicepremierul Gabriel Oprea. Stelian Tănase susţine că Gabriel Oprea l-a sunat „foarte înfiebântat, foarte opărit”, cerându-i să scoată de pe post un material despre plagiatul său. Mai mult, liderul UNPR s-a folosit şi de reprezentanţii partidului său în conducerea TVR pentru a opri materialele pe această temă, unul dintre aceştia, precizând Tănase, venind chiar la el acasă.

„Scandalul care este acum la TVR vine de la domnul Oprea. Cauza imediată este conflictul cu generalul Oprea. Într-o zi m-a sunat să-mi spună că seara la ştiri s-a dat un material despre plagiatul lui. Mi-a spus că numai televiziunea de stat îl atacă pe el. Era foarte infierbântat, foarte opărit pe subiectul despre care v-am spus. Eu i-am spus că nu pot să scot materiale, că nu am un control editorial. I-am spus că dacă eu dau telefon la stiri şi spun să nu se mai dea material cu acest subiect, mâine suntem amândoi pe prima pagină”, a spus Stelian Tănase, citat de gandul.info, precizând că discuţia a fost intermediată de jurnalistul Realitatea Tv, Rareş Bogdan.

Şeful TVR a adăugat că a doua zi a avut o altă convorbire telefonică cu Oprea, nemulţumit că Dragoş Pătraru pregăteşte un alt material cu plagiatul său. De această dată. convorbirea a fost intermediată de reprezentanţii UNPR în CA al TVR.

„M-am trezit cu doi membri ai CA care sunt din partea UNPR. Am discutat 5 minute după care unul dintre ei a pus mâna pe telefon să-l sune pe generalul Oprea să-i spună că sunt aici în birou la preşedintele TVR. Am stat de vorbă, era la fel de înfierbântat şi revoltat că pregătim, şi mi-a dat numele lui Pătraru de la Starea Naţiei, un alt material cu plagiatul. I-am spus, nu se opreşte o emisiune cum are el în cap generalul cazon. Dar puteţi veni în studio fie să daţi un drept la replică, fie să fiţi intervievat”, a spus Stelian Tănase, precizând că, ulterior, unul dintre uneperişti a venit chiar la el acasă.

„A doua zi, Oprea s-a văzut cu cei doi lideri ai PSD şi au hotărât lichidarea mea. E vorba de Ponta şi Dragnea. Este un amestec grosolan în libertatea presei din România, este un lucru inacceptabil”, a mai spus şeful TVR, fără a avea vreo îndoială că va fi demis de Parlament.

Tagged , , , , , , , ,

Firme de apartament care fura cat o multinationala din cauza TVR

Sursa:Mediafax

Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV din TVR (SPUSTV) a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 în privinţa datoriei de aproximativ 4,5 milioane de euro pe care conducerile care s-au succedat la şefia SRTv nu au recuperat-o de la regia de publicitate Splendid Media.

Sesizarea a fost depusă, marţi, de SPUSTV, sindicatul reprezentativ din TVR, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, după cum a declarat joi, pentru MEDIAFAX, Dragoş Bocanaciu, preşedintele sindicatului.

În sesizarea înaintată prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 de către SPUSTV, prin reprezentantul său legal Dragoş Bocanaciu, sindicatul atrage atenţia privind “posibile infracţiuni de neglijenţă în serviciu în sensul de a nu dispune efectuarea demersurilor juridice, în vederea urmăririi debitorilor societăţii, pentru care în ultimii 3 ani s-a produs un prejudiciu estimat de peste 21.000.000 lei (aproximativ 4,5 milioane de euro, n.r.)”.

“Până în momentul de faţă nu s-a dispus acţionarea în instanţă privind recuperarea sumelor datorate Societăţii Române de Televiziune de societatea Splendid Media”, se spune în sesizarea depusă la Parchet.

Potrivit aceleiaşi sesizări, “sume importante au fost pierdute prin prescriere” şi faptele se încadrează în cele prevăzute de articolul 249 Cod Penal, cu menţiunea că depăşirea plafonului de 15 milioane de lei pierdere reprezintă “o neglijenţă în serviciu cu consecinţe grave”.

În aceeaşi sesizare, Parchetul este informat că aceste aspecte au fost semnalate şi de experţii Curţii de Conturi în verificările făcute în ultimii 3 ani şi publicate pe site-ul Curţii de Conturi a României.

Contactat joi de agenţia MEDIAFAX, Dragoş Bocanaciu a spus că “de atâţia ani şi de atâtea luni în Televiziunea Română nu s-a făcut nimic” în sensul recuperării acestei datorii.

“Noi vorbim în continuare despre emisiuni şi cine vine din exterior să le facă pe bani frumoşi”, a spus Dragoş Bocanaciu.

În opinia acestuia, “este o neglijenţă în serviciu faptul că cineva, prin inacţiune”, a făcut ca TVR să fie în pericol să piardă cele 21 de milioane de lei.

“Eu nu pot să ştiu cu certitudine dacă neglijenţa în serviciu a pornit din mandatul lui Alexandru Lăzescu sau din mandatul lui Claudiu Săftoiu sau este din mandatul lui Stelian Tănase. Eu ştiu doar atâta, că suntem în pericol să pierdem o căruţă de bani. Şi cineva trebuie să răspundă”, a spus Dragoş Bocanaciu.

Sesizarea SPUSTV la Parchet a fost însoţită de documente pe care sindicatul le-a înaintat spre analiză Consiliului de Administraţie în şedinţa din 11 septembrie.

“A fost o solicitare a Comitetului Director pentru Consiliul de Administraţie şi Comitetul Director cerea Consiliului de Administraţie ca să decidă trecerea pe costuri a sumei de 21 de milioane de lei, trecerea pe costuri în sensul să nu mai apărem în contabilitate cu banii aceştia. Numai că, în momentul în care tu le treci pe costuri, sumele de bani nu mai apar în contabilitate şi nu mai eşti obligat să faci demersurile să le recuperezi. Iar, dacă acel Consiliu de Administraţie, pe care eu l-am avertizat că este o ilegalitate, ar fi aprobat trecerea pe costuri, automat banii respectivi erau pierduţi. Se pare că lucrurile au început să se mişte în TVR şi cel puţin pentru o parte din această sumă, care nu s-a prescris, vor fi demersuri ca să fie recuperată. Dar nu este un pic cam târziu?”, a mai spus Dragoş Bocanaciu.

Pe de altă parte, într-un comunicat remis MEDIAFAX pe 19 septembrie, SPUSTV l-a acuzat pe Stelian Tănase, actualul preşedinte-director general al instituţiei, pentru modul în care a vrut să gestioneze situaţia cu Splendid Media.

SPUSTV a spus că, deşi acuză CA că i-a blocat iniţiativele de reorganizare a Televiziunii Române, Stelian Tănase ar trebui să le mulţumească membrilor Consiliului de Administraţie că au anulat încercarea Direcţiei Economice, aflată sub directa coordonare a lui Tănase, “de a comite una din cele mai mari ilegalităţi din istoria unei instituţii publice şi anume renunţarea la demersurile legale şi obligatorii de a se recupera 24,5 milioane de lei de la Splendid Media”.

Pe de altă parte, CA al TVR a cerut ca, până pe 30 septembrie, Compartimentul Juridic şi Departamentul Economic din TVR să prezinte Consiliului de Administraţie un document ce trebuie să conţină “propunerea unor case de avocatură care să formuleze un punct de vedere privind căile de recuperare a debitului neîncasat în baza contractului încheiat cu Splendid Media SA, a cărei vechime este mai mare de trei ani”.

De asemenea, Compartimentul Juridic al TVR trebuie să prezinte CA măsurile legale care pot fi luate împotriva persoanelor răspunzătoare de nerecuperarea debitelor.

Pe 27 septembrie 2011, Consiliul de Administraţie al TVR a decis renunţarea la contractul cu regia Splendid Media, de vânzarea spaţiului de publicitate ocupându-se ulterior Direcţia de Marketing şi Vânzări a Televiziunii Române. “TVR are de recuperat de la Splendid Media, care a gestionat vânzarea spaţiului de publicitate la televiziunea publică până în anul 2011, 29.704.563 de lei. Suma reprezintă contravaloarea facturilor fiscale, la care se adaugă penalităţile, conform contractului de cesionare a gestionării spaţiului de publicitate semnat între cele două părţi la data de 25 martie 2009”, preciza atunci TVR.

De altfel, problemele TVR cu Splendid Media au fost remarcate şi de Curtea de Conturi în raportul său public pe anul 2012, care a fost aprobat pe 19 decembrie 2013. Curtea de Conturi a constatat neefectuarea de către SRTv a tuturor demersurilor legale pentru recuperarea debitului, în sumă de 24.858.000 lei (16.027.000 lei debit şi 8.830.000 lei penalităţi), datorat de SC Splendid Media SA în urma derulării contractului de vânzare a spaţiului publicitar al TVR.

Din totalul datoriei de 24.858.000 lei, la data de 31 decembrie 2012, înregistrau vechime mai mare de 3 ani creanţe aparţinând SRTv către SC Splendid Media SA în sumă de 2.754.000 lei, pentru care dreptul de acţiune s-a prescris.

Totodată, Curtea de Conturi a constatat că SRTv nu a mai calculat, nu a înregistrat şi nu a mai emis facturi fiscale pentru penalizări de întârziere începând cu luna septembrie 2011 şi până la data efectuării misiunii de audit. În timpul acţiunii de audit s-a procedat la calcularea, până la data de 31 mai 2013, a acestor penalităţi de întârziere, rezultând astfel suma de 10.697.000 lei.

În acest caz, Curtea de Conturi a recomandat luarea măsurilor legale în vederea încasării datoriilor pe care le are SC Splendid Media SA către SRTv. “În acest sens, vor fi întreprinse demersurile legale prin intermediul instanţelor judecătoreşti, îndreptate împotriva societăţii comerciale debitoare”, spune Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi a recomandat ca, în cazul sumelor imposibil de recuperat din cauza prescrierii dreptului legal de acţiune, să se procedeze la identificarea persoanelor din cadrul Televiziunii Române din cauza cărora nu s-a acţionat în termenul legal pentru efectuarea demersurilor de recuperare, “urmând ca SRTv să ia măsuri de atragere a răspunderii şi de recuperare de la aceştia a sumelor respective”.

Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune (SRTv) a decis, în noiembrie 2012, înfiinţarea unei societăţi comerciale cu capital format 100% din active TVR care să se ocupe de vânzarea spaţiului publicitar al Televiziunii Române. În acest sens, Consiliul de Administraţie a decis anularea procedurii de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de gestionare şi vânzare a spaţiului publicitar al Televiziunii Române şi crearea unei comisii care să pregătească un proiect în vederea înfiinţării unei regii cu capital 100% TVR.

Tănase, despre sesizarea la Parchet: Splendid Media e o problemă de dinainte de venirea mea la TVR

Stelian Tănase, preşedintele-director general al SRTv, a declarat, pentru MEDIAFAX, comentând sesizarea la Parchet depusă de SPUSTV, că Splendid Media este o problemă dinainte de venirea sa la TVR, fără a spune de ce nu au fost recuperate cele circa 4,5 milioane de euro de la regia de publicitate.

Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV din TVR (SPUSTV) a sesizat, marţi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 în privinţa datoriei de aproximativ 4,5 milioane de euro pe care conducerile care s-au succedat la şefia SRTv nu au recuperat-o de la regia de publicitate Splendid Media.

Contactat joi, de MEDIAFAX, Stelian Tănase a spus: “Punctul meu de vedere este cel al Consiliului de Administraţie care a discutat şi a luat o decizie în ultima sa şedinţă. Punct”.

Deşi nu a dorit să spună în ce a constat respectiva decizie, Stelian Tănase a precizat că “Splendid Media a fost un subiect de discuţie în mai multe şedinţe ale Comitetului Director şi ale Consiliului de Administraţie”. “Sindicatul care asistă la aceste şedinţe cunoaşte foarte bine. Nu am înţeles de ce a dorit să intervină în acest proces decizional”, a spus Stelian Tănase.

Întrebat cum a ajuns TVR la această situaţie, ca sume importante nerecuperate să fie pierdute prin prescriere, Stelian Tănase a răspuns: “Trebuie să vedeţi stenograma Consiliului de Administraţie, nu aş vrea să comentez. Eu nu sunt jurist. Consiliul de Administraţie a luat în ultima lui şedinţă o decizie. Mai luase o decizie şi cu o lună în urmă. De asemenea, Comitetul Director a luat nişte decizii”, a spus Stelian Tănase.

El a mai spus că TVR va face în acest caz ce are de făcut, chiar dacă această chestiune nu îl priveşte direct, pentru că este o problemă de dinainte de venirea lui la conducerea Televiziunii Române.

“Vom face ce e legal, ce avem de făcut. Între jurişti şi departamentul economic este o citire diferită a acestei probleme. Departamentul juridic a deschis o acţiune şi departamentul economic are o altă părere. Splendid Media e o problemă de mult dinainte de venirea mea. Ca să spun aşa nici nu mă priveşte. Dar vreau să o rezolv, nu vreau ca aceste datorii istorice să rămână”, a mai spus Stelian Tănase.

Tagged , , , , ,