Formatul electronic unic european de raportare financiară anuală, o nouă provocare pentru societățile listate

raportare financiara

Întreaga atenție a actorilor economici și sociali, publici sau privați, a fost acaparată în primele luni ale anului 2020 de situația fără precedent înregistrată la nivel global, pandemia provocată de noul coronavirus (SARS-CoV-2). În acest context, societățile listate au fost preocupate de închiderea exercițiului financiar finalizat la 31 decembrie 2019 și de impactul pe care pandemia de COVID-19 îl va avea asupra următoarelor raportări financiare. Deși termenul de raportare privind situațiile financiare pregătite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 a fost prelungit pana la data de 31 iulie 2020, majoritatea societăților listate au publicat deja situațiile financiare și se pregătesc pentru următoarea perioadă de raportare – raportarea interimară și raportarea anuală de la 31 decembrie 2020.

Noutăți pentru următoarea perioadă de raportare: format electronic unic european pentru societățile listate care pregătesc situații financiare consolidate

Pentru raportarea financiară consolidată, întocmită în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), societățile listate trebuie să aibă în vedere o nouă cerință de raportare în format electronic unic european (European Single Electronic Format – ESEF). Aceasta este inclusă încă din mai 2019 în Regulamentul delegat (EU) 2018/815 al Comisiei Europene, care vine în completarea Directivei privind Transparența (2004/109/CE) din 2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format electronic unic de raportare.

Ce presupune noul format electronic unic european?

Conform cadrului normativ european, societățile listate trebui să își întocmească în totalitate rapoartele financiare anuale în formatul Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). În plus, societățile listate care pregătesc situații financiare consolidate trebuie sa țină cont de faptul că acestea trebuie să fie marcate utilizând limbajul eXtensible Business Reporting Language (XBRL), conform taxonomiei IFRS – ESEF.

Ce implică o raportare în format XBRL pentru viitoarele exerciții financiare?

Pentru exercițiile financiare care se vor încheia la 31 decembrie 2020, societățile listate care pregătesc situații financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS trebuie să raporteze în format XBRL o parte din cifrele și informațiile din situațiile financiare anuale, precum poziția financiară, profitul, pierderea și alte elemente ale rezultatului global, modificări ale capitalurilor proprii, fluxurile de trezorerie din situațiile financiare consolidate, denumirea entității raportoare sau alte mijloace de identificare, explicarea modificării denumirii entității raportoare sau a altor mijloace de identificare care au intervenit de la finalul perioadei precedente de raportare, domiciliul entității, forma juridică a entității, țara de înregistrare, adresa sediului social al entității, locul principal de desfășurare a activității, descrierea naturii operațiunilor și a principalelor activități ale entității, denumirea societății-mamă, denumirea societății-mamă a întregului grup.

Odată cu exercițiile financiare care încep de la 1 ianuarie 2022, cerința se extinde asupra tuturor informațiilor incluse în situațiile financiare consolidate anuale.

Pe lângă creșterea transparenței standardelor de raportare ale societăților listate pe piețele reglementate ale Uniunii Europene, introducerea formatului unic de raportare financiară va face posibilă compararea datelor indiferent de limbă, structură și format și va permite investitorilor, autorităților publice și emitenților să efectueze analize automate ale informațiilor financiare.

Recomandări practice

Raportarea în format XBRL va presupune folosirea unui software specializat, în concordanță cu taxonomia IFRS-ESEF. Acest lucru va implica atât analiza variantelor pe care societatea le are la dispoziție pentru a-și asigura conformitatea, cât și implicații de ordin bugetar pentru exercițiul financiar următor.

Companiile vor putea opta pentru dezvoltarea internă a software-ului, dar vor fi nevoite să țină cont atât de complexitatea cerințelor pe care acesta trebuie să le îndeplinească, cât și de costurile de implementare. Pe de altă parte, societățile listate vor putea lua în calcul și posibilitatea externalizării acestui proces sau posibilitatea achiziționării unui astfel de software. În acest caz, este foarte importantă informarea și realizarea unei analize din timp care să ajute la identificarea corectă a facilităților oferite de fiecare platformă în parte, precum și a capacității acestora de integrarea, dacă se dorește, cu alte sistemele de raportare ale societății.

Indiferent de varianta pe care compania o alege, un criteriu esențial de care aceasta trebuie să țină cont este conformitatea acestei platforme specializate cu taxonomia IFRS-ESEF. De asemenea, trebuie avut în vedere că aceste situații financiare raportate în format XBRL vor fi supuse cel mai probabil auditului, iar auditorul va trebuie să emită o opinie privind conformitatea acestor situații cu regulamentul și taxonomia IFRS-ESEF.